Testar långa fordonskombinationer mellan Borås och Göteborg

Bygger trafiksystem för effektiviserade containertransporter. Foto: Fristads

Att välja båttransporter istället för flyg för att minska miljöpåverkan är något som Fristads arbetat med sedan många år tillbaka. Nu deltar Fristads i projektet Autofreight för att ytterligare effektivisera transporterna och minska utsläppen.

– Vi arbetar på bred front med att minska vår miljöpåverkan kopplad till våra transporter, bland annat genom att alltid välja sjötransporter framför transporter med flyg och att maximera varje enskild transports kapacitet, säger Anna Lindgren, Hållbarhetsansvarig på Fristads.

Autofreight är ett forsknings- och utvecklingsprojekt för möjliggörande av automatisering av långa fordonskombinationer mellan Borås och Göteborgs hamn. Projektet har tillstånd för teknisk provning från Transportstyrelsen till och med den 28 februari, 2024. Det finansieras av Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI), som är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin, samt medverkande parter.

Volvo Lastvagnar tillhandahåller en lastbil utrustad med sensorer som GDL Transport – ett av de transportföretag som i dag kör containrar på sträckan – ska testköra. GDL i sin tur tillhandahåller fem trailers och en dolly. Därutöver har Volvo investerat i ett fordon för Chalmerslaboratoriet Revere för fordonsrelaterad forskning.

Borås Stad ansvarar för uppbyggnaden av trafiksystemet för effektiviserade containertransporter tillsammans med Ellos Group, Kerry Logistics, Fristads, Speed Group, Volvo Bussar och GDL Transport.

Chalmers Tekniska Högskola leder testerna med självkörandeteknik i lastbil på AstaZeros testbana (dragbil och trailer tillhandahålls av Volvo) och samlar in data och vidareutvecklar transportledningssystemet tillsammans med teknikkonsultföretaget Combitech.