Renova får en ny vd

Renovas styrelse har utsett Anders Åström till ny vd för Renova AB. Anders är idag vd för Gryaab.

– Vi fick in hela 70 sökande till tjänsten. Det är glädjande och visar att det finns ett stort intresse för bolaget, säger Claes Roxbergh styrelseordförande för Renova AB.

– Vi valde Anders, som har en gedigen bakgrund och lång erfarenhet både av att leda ett regionalt kommunalägt bolag och att arbeta i verksamhet på en konkurrensutsatt marknad. Han är starkt utvecklingsorienterad och helt rätt person att utveckla bolagets utbud av produkter och tjänster inom miljöområdet samt hitta nya affärsmöjligheter på avfallstrappans övre steg, säger Claes Roxbergh.

Anders Åström har arbetat sex år på Gryaab. Innan dess har han huvudsakligen varit verksam inom bilindustrin.