Gasum utförde sin första fartyg-till-fartyg bunkring av LNG till ett kryssningsfartyg

Gasums bunkerfartyg Coralius bunkrar flytande naturgas-LNG-över till Carnival Corporations kryssningsfartyg Costa Smeralda. Foto: Gasum

Gasum Oy har avslutat sin första bunkring av LNG mellan två fartyg. Bunkringen ägde rum på tyskägda Meyers skeppsvarv i Åbo i Finland under november 2019.

Gasums bunkerfartyg Coralius länsade flytande naturgas (LNG) över till Carnival Corporations kryssningsfartyg Costa Smeralda.

Costa Smeralda är det första i en serie av nybyggda fartyg på Meyer- ägda varvet i Åbo, som har utrustats med LNG-drift. LNG är det renaste tillgängliga fossila marina bränslet och enligt Gasum ”blir det också en dag det vanligaste alternativet till traditionella marina bränslen.”

Därigenom minskas också koldioxidutsläppen med minst 20 procent vilket möjliggör en övergång till kondenserad biogas (LBG), vilket i sin tur minskar koldioxid ytterligare, utan ytterligare investeringar.

Bränslet uppfyller alla nuvarande och kommande förordningar som fastställts av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och EU. Dessutom är LNG lämplig för alla typer av fartyg.

Gasums bunkerfartyg Coralius började operera 2017 och i början av 2019 firade skeppet sin 100:e bunkring. Fartyget ”seglar” främst i Nordsjön och i Skagerrakområdet. Coralius säkerställer leveranssäkerheten, vilket ökar Gasums flexibilitet inom den marina marknaden.