BRAs flygningar ger rekordlåga utsläpp

BRAs miljöchef Anna Soltorp gör miljöredovisning i Europaparlamentet. Foto: BRA

Flygbolaget BRA är inbjudna till både svenska riksdagen och Europaparlamentet för att berätta om sitt uppmärksammade klimatarbete och de rekordlåga utsläpp som bolaget registrerade vid en helt klimatoptimerad flygning mellan Halmstad och Bromma i maj i år. BRA har återkommande visat flygets möjligheter att minska sin klimatpåverkan med befintlig teknik och med dagens förutsättningar.

Nu har bolaget bjudits in till svenska regeringen i oktober och till Europaparlamentet i november, för att berätta om sitt klimatarbete och om den klimatoptimerade flygning som bolaget genomfördes i maj. Där visade BRA att utsläppen från flyg kan halveras med dagens flygplan - om infrastrukturen optimeras och biobränsle används.

Utsläpp av koldioxid för flygningen uppmättes till 34 gram per person och kilometer. Vilket kan jämföras med miljöbilar som idag får släppa ut upp till 95 gram per kilometer och supermiljöbilarnas maxgräns om 50 gram per kilometer. 34 gram utsläpp av koldioxid för en kommersiell flygresa med passagerare är förmodligen de lägsta som någonsin registrerats av ett kommersiellt flygbolag i ordinarie trafik.

Andra som provflugit med motsvarande mängd iblandat biobränsle har gjort det på hög höjd där utsläppen multipliceras eller som ett speciellt test, utan passagerare och därmed inte kunnat notera samma låga utsläppsnivåer som BRA, per passagerare.

Det är det systematiska klimatarbete som BRA ägnat sig åt sedan år 2009, när bolaget miljöcertifierades, som nu börjar att intressera politiker och flygbransch på både nationell och internationell nivå. I oktober håller därför flygbolagets miljöchef Anna Soltorp en presentation för intresserade, svenska riksdagsledamöter och den 11 november för parlamentariker i Europaparlamentet.