Sågar regeringens utredning om flygbränsle

Mer behöver göras för att öka tillgången på biobränsle. Arkivbild

Utredningen om biojetbränsle går inte tillräckligt långt i förslagen om att få ut mer biobränsle på marknaden. Det skriver resebranschföreningen SRF i sitt remissvar.

– För att få igång inhemsk produktion av bioflygbränsle krävs tydligare ekonomiska styrmedel, säger Anna Lennhammer, generalsekreterare för SRF, i ett pressmeddelande.Nu är det dags att lämna in remissvar till bioflygbränsleutredningen, som Maria Wetterstrand överlämnade till regeringen i mars. SRF är i sitt remissvar positiva till utredningens huvudförslag om reduktionsplikt, men anser att mer behöver göras för att öka tillgången på biobränsle.

– Den stora hållbarhetsutmaningen för den svenska reseindustrin är att tillgången på biobränslen är alltför begränsad. Därför är det viktigt att Sverige snabbt får igång egen produktion, säger Anna Lennhammer.

Utredningen föreslår att Energimyndigheten får i uppdrag att analysera om det bör införas stöd till produktionsanläggningar av biobränsle. SRF anser inte att detta är tillräckligt utan menar att Energimyndigheten bör få i uppdrag att ta fram konkreta förslag för produktions- eller driftsstöd för produktion av bioflygbränsle i Sverige.

– Vi stödjer den svenska flygbranschens målsättningar att inrikesflyget ska vara fossilfritt 2030 och att allt flyg som lyfter från Sverige ska vara det 2045. För att det ska bli verklighet behövs mer svenskt bioflygbränsle, säger Anna Lennhammer.