1 000 nya gasbilar i Sverige i augusti

Ökat intresse för gasfordon i Sverige. Foto: Energigas Sverige

I augusti nyregistrerades över 1 000 nya gasbilar i Sverige enligt färsk statistik från Trafikanalys. Det är den högsta noteringen någonsin sedan myndigheten började föra statistik över nyregistrerade gasbilar år 2006.

Antalet gasbilar i Sverige har legat på en relativt stabil nivå de senaste åren eftersom det exporterats ungefär lika många bilar som de cirka 3000 - 4000 nya gasfordon som registrerats varje år. Den höga efterfrågan på gasbilar utomlands har därför dämpat tillväxten i Sverige. Trendbrottet i augusti beror mest sannolikt på ett ökat intresse för gasfordon i kombination med införandet av den nya testcykeln WLTP för nya fordon.

Sedan september 2018 måste alla nya bilar i Europa vara testade enligt en ny testcykel kallad WLTP, World wide harmonized light-duty vehicle test procedure, som är ett nytt sätt att mäta utsläppen hos bilar. Detta har skapat långa köer hos de laboratorier som kan testa och godkänna bilmodeller. I dessa köer har ofta bensin- och dieselbilar prioriterats då de fortsatt dominerar fordonsförsäljningen. En rad populära gasbilsmodeller är nu godkända och kan börja levereras igen vilket har lett till en snarast explosionsartad nyregistrering.

En bidragande faktor till gasbilars ökande popularitet är troligtvis också en minskande tillgång och ökande priser på HVO100, en förnybar diesel som kan användas direkt i många dieselfordon. År 2017 levererades 5 333 GWh, 2018 levererades 3726 GWh och första halvåret 2019 levererades 1050 GWh HVO100 till vägtrafik i Sverige. Det nya styrmedlet reduktionsplikten, även kallat bränslebytet, innebär att den största delen av den HVO som produceras låginblandas i fossil diesel.

Av nyregistreringarna i augusti var 88 procent diesel- eller bensinfordon, 3 procent var rena elbilar, 3 procent var gasbilar och 5 procent var laddhybrider. Det innebär att även om laddbara fordon och gasbilar ökar starkt så är nära 9 av 10 nya bilar typgodkända för bensin och diesel. Det tillverkas allt större mängder förnybar diesel och bensin och det finns redan idag en stor mängd fordon på våra vägar som kan använda dessa. Genom att öka andelen fordon som kan använda andra förnybara alternativ som el, biogas, etanol och vätgas ökar möjligheterna att ersätta fossila drivmedel.

– Vi ser ett ökat intresse för gasfordon i såväl privat som offentlig sektor. Det är viktigt att jobba för att fortsatt hålla uppe den positiva trenden eftersom alla förnybara alternativ är en viktig del av lösningen i en fossilfri fordonsflotta, säger Björn Isaksson, projektledare på BioDriv Öst.