Volvo levererar 4 el- och 17 hybridbussar till Zaragoza

Volvos hybridbussar av typ 7905 levereras till spanska staden Zaragoza. Foto:electrive

Spanska Zaragoza tog emot 17 nya Volvo-hybridbussar. Fordonen har införlivats i stadens Avanza-flotta. Ytterligare 18 hybridbussar kommer snart att levereras till staden. Dessa kommer att följas av de fyra första helt elektriska bussarna i staden. Detta kontrakt tilldelades BYD och Irizar för två fordon vardera.

Följaktligen släpper fordonen ut 30 procent mindre koldioxid än traditionella bussar. NOx- och PM10-utsläpp minskas med mer än 95 procent. Karosseristrukturen och taket är tillverkat av aluminium, som kan återvinnas upp till 90 procent och ger en viktminskning som bidrar till betydande bränslebesparing. Modellen Volvo 7905 Hybrid är utrustad med två batteripaket: en är uteslutande reserverad för start av motorn och säkerställer därmed ett kontinuerligt fulladdat batteri; den andra hanterar alla andra elektriska system.

Dessa 17 nya hybridbussar kommer att fungera på linjer 42, 44, 52 och 53. Dessutom väntar staden 18 nya hybridbussar i september 2019, så medelåldern för bussflottan kommer att sjunka ännu lägre i slutet av 2019 ( och blir omkring 7,7 år).