Kilenkrysset har stark tilltro till Knivstas potential som framtida logistiknav

Jan Persson, vd på Kilenkrysset.
Översiktsbild på Kilenkryssets nyförvärvade markområde i Knivsta. Bildkälla: Kilenkryssets

I slutet av februari undertecknade Kilenkrysset ett avtal om förvärv att ett 280 hektar stort markområde i Knivsta kommun. Markområdet som består av tre större fastigheter är beläget vid Brunnby trafikplats i nära anslutning till E4 och väg 77. Etableringen i Knivsta är en av flera nyetableringar från Kilenkryssets sida.

 

–Vi tror starkt på Knivsta. Det är en kommun med bra potential att utvecklas som logistikläge. Det är en av de mest expansiva kommunerna mellan Stockholm och Uppsala, dessutom med närhet till Arlanda flygplats. Ytterligare en faktor som bidrog till att vi valde att förvärva ett stort markområde i just Knivsta är att kommunen är väldigt samarbetsvillig och positiv till den här typen av logistiketableringar. Knivstas kommunledning vill utveckla kommunen till mer än bara en sovstad till Uppsala och Stockholm. De satsar mycket på att skapa lokala arbetstillfällen och är därför mycket positivt inställda till vår etablering, säger Jan Persson, vd på och ägare av Kilenkrysset.

 

Utvecklar markområden längs med motorvägsavfarter

 

Markförvärvet i Knivsta ger Kilenkrysset tillgång till ytterligare ett strategiskt skyltläge intill E4 mellan Arlanda och Uppsala. Tillsammans med korsande riksväg 77 ligger området som en naturlig knutpunkt för olika vägburna transporter.

–Vår strategi är att förvärva och utveckla markområden längs med motorvägsavfarterna på vägarna ut från Stockholm. Vi har bland annat förvärvat markområden i trakterna kring Enköping och Västerås, kring Nyköping samt i Strängnäs och Eskilstuna. Vi är även intresserade av att förvärva bland annat fastigheter i närheten av Norviks hamn i Nynäshamn, som kommer att expandera de kommande åren, säger Jan Persson.

 

Långsiktig ägarhorisont

 

Kilenkryssets målsättning med det nyförvärvade markområdet i Knivsta är att på sikt skapa ett verksamhetsområde som består av såväl kontorsfastigheter som fastigheter för lager, industri och handel. Visionen är, enligt Jan Persson, att utveckla Knivsta till en ny attraktiv logistikhubb och att området så småningom ska få samma karaktär som de logistikområden Kilenkrysset byggt upp i Rosersberg och Kungsängen.

 

Kilenkrysset är ett familjeföretag med en långsiktig ägarhorisont, vilket skiljer dem från många andra bolag i branschen. De äger i dagsläget mark i sexton kommuner i främst Mälardalen, men de finns även i Skåne.

 

–Jag är ensam ägare, vilket innebär att vi är flexibla och kan fatta snabba beslut. En av våra främsta framgångsfaktorer är vår höga tillgänglighetsgrad, vilket många kunder uppskattar. Vårt långsiktiga ägarperspektiv är ytterligare en konkurrensfördel, vi är måna om att skapa attraktiva logistikområden som människor vill bo i närheten av. Vi hanterar hela kedjan i egen regi, från markförvärv till bygg samt ägande och förvaltning av de färdiga fastigheterna. När vi förvärvar nya markområden har vi ofta ett tioårsperspektiv. Vi har ingen brådska utan låter logistikområdena utvecklas i lagom takt, säger Jan Persson.