TIP Trailer Services i storförvärv

TIP Trailer Services köper PEMA. Foto: TIP Trailer Services

TIP Trailer Services har tecknat ett avtal om förvärv av PEMA från Société Générale. PEMA är ett kommersiellt fordonsleasing- och uthyrningsföretag som erbjuder tjänster i Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Polen, Sverige och Schweiz, stärker främst TIP:s geografiska avtryck i Tyskland och hjälper företaget att komma in på den Schweiziska marknaden.

– Detta är ett spännande steg i vår väg till tillväxt och diversifiering, då vi fortsätter att bygga upp en starkare plattform för TIP till förmån för våra kunder, delägare och intressenter, säger Adil Rahmathulla, styrelseordförande i TIP Trailer Services styrelse och delägare i I Squared Capital.

– Genom förvärvet av PEMA får TIP skalfördelar och geografisk diversifiering  med en starkare ställning i Tyskland. Vi fortsätter att söka tillfällen att expandera plattformen, inklusive specialutrustning samtidigt som etablerade affärserbjudanden och servicenivåer bibehålls.”

– De båda bolagen kommer att ha närmare 89 000 trailrar och lastbilar samt över 100 verkstäder, vilket blir det största verkstadsnätverket i Europa och Kanada med lösningar på det mesta inom en variation av kommersiella fordonsutrustningar, kommenterar Bob Fast, koncernchef för TIP Trailer Services.

– Våra kunder kommer att få en heltäckande servicepartner i Europa och Kanada vilket förenklar skötseln av fordonsparken så att de kan fokusera på kärnverksamheten med TIP:s starka tillförlitlighet och kundservice.