Scanunit får order från DFDS

Fraktfartyget Magnolia Seaways. Foto: DFDS

Scanunit har tecknat ett avtal med DFDS i Danmark om att leverera och installera rörsystem till scrubberanläggningar ombord på tre av rederiets fartyg. Arbetet ska utföras i sommar i samband med fartygens ordinarie dockning.

– Ordersumman är på 12 miljoner kronor. Avtalet tryggar sysselsättningen i vårt företag och på sikt kan det innebära nyanställningar, säger Per Ekelund, vd för Scanunit.

Scanunit arbetar med rör av glasfiberförstärkt plast som designats och tillverkats särskilt för att användas på fartyg.

2009 installerade Scanunits tekniker rörsystemet till en av de första och största scrubberanläggningarna till sjöss, ombord på DFDS Ficaria Seaways. De tre fartyg som denna order gäller är DFDS Magnolia, Petunia och Selandia Seaways.

Installationen sker i samarbete med Alfa Laval som levererar själva scrubberanläggningen.