Grönt ljus för Sundsvall Logistikpark

Skiss över Sundsvall Logistikpark.

Kommunfullmäktige i Sundsvall har nu beslutat att genomföra investeringen av Sundsvall Logistikpark. Det betyder att tillsammans med SCA och Trafikverket utveckla området kring Sundsvalls hamn till ett transportnav där man knyter ihop tåg, fartyg och lastbil.

Det kommunala bolaget Sundsvall Logistikpark AB har i uppdrag att utveckla  området kring Sundsvalls hamn till ett transportnav för gods. Bolaget har nu  gjort ett förslag på hur detta ska genomföras och hur mycket kommunen  behöver investera. Förslaget har antagits av kommunfullmäktige.

- Vi är nöjda med vårt förslag och har jobbat hårt tillsammans med SCA för att komma fram till en bra lösning. Nu går vi in i nästa fas, förbereda och  organisera oss för att bygga logistikparken, säger Åke Jonsson, vd Sundsvall  Logistikpark AB.

Den totala kostnaden för logistikparken är cirka 830 miljoner kronor. (Kommunens del cirka 420 miljoner, SCA:s del cirka 410 miljoner) Kommunfullmäktige har nu beslutat att Sundsvalls kommun, via det kommunala bolaget Sundsvall Logistikpark AB ska äga och bygga kombiterminalen och logistikytorna. Investeringen finansieras genom att kommunen säljer marken till Sundsvall Logistikpark AB och kapitaliserar bolaget med cirka 320 miljoner kronor. Bolaget lånar resterade 100 miljoner kronor för att klara kommunens del av investeringen på totalt 420 miljoner

kronor. När anläggningen är byggd överlåts driften av kombiterminalen och eventuellt logistikytorna till extern part. Beslutet innebär också att Sundsvalls kommun apporterar in mark till

Sundsvalls Hamn AB som ombildas med SCA Logistics (tidigare SCA Transforest). SCA investerar cirka 300 miljoner kronor i containerhamnen och kommer därmed att driva hamnverksamheten.