Sunfleet vill se en juridisk definition av bilpooler

Foto: Sunfleet

Sunfleet anser att utredningen bör uppmana regeringen att skyndsamt lagstifta om en definition av bilpooler. Det är en enkel åtgärd som från start kan skapa skillnad i stadsmiljön. Det skulle också vara en viktig symbolhandling riktat mot både bilister och kommuner att regeringen har en modern och progressiv syn på att hitta lösningar för att minska trängsel på gatorna och främja miljövänliga former av bilism.

 Så sammanfattar Sveriges största bilpool sitt förslag på åtgärder i sitt remissvar till regeringens utredning “Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik SOU 2013:18” - även kallad FFF-utredningen.

Utredningen tar upp flera goda skäl till att främja bilpooler; det är bra för miljön, det minskar trängseln, det frigör gatumark till annat och det är bra plånboken.

– Trots att de flesta politiker är för bilpooler, möter vår bransch stor passivitet i en fråga; att skapa en juridisk definition för bilpooler. Med en definition skulle alla vi som vill se en ökning av bilpooler kunna göra verklighet av de planer som finns inom räckhåll, säger Peter Algurén, VD för Sunfleet.

En juridisk definition av bilpooler behövs för att kommuner ska kunna avdela dedikerad gatumark till bilpooler. Gatumark i attraktiva lägen behövs för att bilpoolsbranschen ska kunna möta efterfrågan och expandera där människor vill ha poolplatser.

– Vi möter en stor efterfrågan bland konsumenterna och vi har en bra dialog med kommunerna, men det faller hela tiden tillbaka till definitionen. Utan den kan vi inte skapa platser där efterfrågan finns och det hämmar utvecklingen, på bekostnad av miljö och trafikträngsel, säger Peter Algurén.