Volvo Cars stärker samarbetet med bilpoolsföretag

Foto: Sunfleet

Sunfleet har varit en del av Volvo ända sedan starten 1998, men nu tas nästa steg för att visa på kopplingen mellan företagen. I Malmö finns 113 bilar och över 100 platser att parkera på.

Bilpooler har varit en global trend under flera år. Allt fler väljer bort köp av egen bil, och vänder sig istället till bilpoolsföretag för att lösa sina behov av transporter. I takt med att städerna blir allt större ökar även efterfrågan på bilpoolstjänster, såväl bland unga som hos äldre. Det blir dessutom vanligare att fastighetsbolag har bilpooler som en del av erbjudandet till sina kunder.

Sedan Sunfleet startades 1998, som ett samarbete mellan Volvo och Hertz, har företaget vuxit till att idag omfatta 44 orter i Sverige, med över 30 000 kunder och 1 000 bilar. Nu tas nästa steg genom att göra kopplingen mellan Volvo och Sunfleet tydligare. Detta sker genom ett nytt grafiskt utseende och att uttrycket ”Sunfleet - Volvo Car Sharing” blir genomgående i kommunikationen och på bilarna.

– Det innebär ett förtydligande av Volvos erbjudande att erbjuda kunderna olika möjligheter att lösa sina behov av transporter. Såväl att köpa, leasa, hyra eller, som här, dela en Volvo med andra”, säger Kristian Elvefors, vd Volvo Car Sverige. Han fortsätter:

- Volvo har kunskap om bilarna och vi ligger i framkant inom connectivity, hur man kopplar upp bilarna mot olika typer av tjänster. Sunfleet har till exempel 100 poolplatser bara i Malmö och tillsammans kan vi utveckla konceptet ytterligare.

- Carsharing växer sig allt starkare och Volvo är en betydande aktör genom Sunfleets verksamhet. Många människor, såväl privat som via företag och kommuner, har idag tillgång till nya, moderna Volvobilar. Vi ser fram emot att jobba nära Volvo framöver och är väldigt stolta att kunna erbjuda dessa produkter till våra användare, säger Peter Algurén, VD Sunfleet.

I Malmö finns 113 bilar och över 100 platser att parkera på, placerade runtomkring Malmö stad. Antal Sunfleetmedlemmar i Malmö överstiger 2,500 personer och siffrorna visar att dessa åkte 7 procent längre och spenderade 11 procent mer tid i bilpoolsbilarna under 2014 jämfört med 2013. Senaste halvåret har de bokat cirka 90,000 timmar och kört cirka 750,000 kilometer.