Tunnelprojekt väckte Musks intresse för eldrivna superbussar

Musk beskrev hur The Boring Companys elektriskt drivna tunnelbusssystem skulle kunna förses med tusentals små stationer i dimensionen av en parkeringsplats och som därmed skulle kunna anläggas väldigt nära människornas bostäder och vara en subtil del av en stads urbana struktur. Foto: The Boring Company
Den första delen av Hawthorne-tunneln, inklusive OLeary Station, som byggdes färdigt i december 2018 kostade totalt 10 miljoner dollar. Denna testtunnel används idag för forskning och utveckling av The Boring Companys tunnel- och kollektivtrafiksystem. Foto: The Boring Company

Elon Musk, grundaren av The Boring Company, säger att företagets underjordiska projekt bidrog till att rikta hans fokus på elbussar och kollektivtrafik. 

Elektromobilitetens mogul är nu intresserad av framtidens kollektivtrafik. Boring Company planerar även byggandet av ett nätverk av urbana tunnlar där bussarna kan cirkulera.

Den ursprungliga testtunneln, som ligger i Hawthorne, i Kalifonien, används för forskning och utveckling av The Boring Companys tunnel- och kollektivtrafiksystem.

Enligt Musk kan den offentliga bussverksamheten återuppfinnas och dess hastigheter skulle därmed kunna ökas avsevärt.

- Jag tror att dessa elektriskt drivna bussar skulle kunna uppnå hastigheter på drygt 200 kilometer i timmen, Det skulle ske längs ett underjordiskt nät på autonomt sätt, men inom ramen av ett system, skrev han och tillade att "en elektrisk buss som automatiskt byter tunnel och stiger upp, är en buss."

För några år sedan presenterades "superbussen" i Nederländerna, ett fordon som hade skapats av den tidigare astronauten Wubbo Ockels som dog i maj 2014. Hans fordon ansågs kunna uppnå hastigheter på upp till 250 km/h på normala vägar. Denna superbuss testades i Europa och Kina.

The Boring Company har redan visat illustrationer av ett system som skulle sänka bilar från gatunivå till en underjordisk nivå där ett nätverk av tunnlar gör det möjligt för fordonen att färdas i höga hastigheter.

Men Musk, som också är chef för Tesla och SpaceX, sade att ”de som inte har personbilar har prioritet. Kollektivtrafiken måste komma i första hand. Det handlar om artighet och jämlikhet, om någon inte kan köpa en bil, så borde man tänka på dem först."

Källa: Boring Company