Hypermotion: Areacontrol anpassar speditörprogrammet på ett par timmar

Speditionsprogrammet ArealPilot 360° TMS är, enligt företagets försäljningschef, Kai Nykiel, utformat för medelstora företag och integrerat i Microsoft Office 365 med intranät och dokumenthantering. Foto: Markku Björkman

På HyperMotion 2018-mässan i Frankfurt visar Stuttgart-företaget Arealcontrol den senaste versionen av speditörprogrammet ArealPilot TMS och plattformen PlanBoard. Användare ska kunna sedan förse dessa själv med egna ”personliga” appar.

Arealcontrol GmbH har specialiserat sig på mjukvaru- och hårdvarulösningar för logistikindustrin och erbjuder "ArealPilot 360° TMS" och "PlanBoard", som effektiv lösning för transport- och logistikföretag. Area Control kan anpassa programmet inom några timmar och göra det tillgängligt för användare inom några minuter.

Data, bilder, signaturer och GPS-positioner strömmar direkt till Microsoft Azure Cloud och är omedelbart tillgängliga.

ArealPilot 360° TMS & Telematics är en komplett modulär lösning och inkluderar Arealcontrol i forma av vidarebefordringsprogram ArealPilot 360 ° TMS och areal control telematics. Paketet innehåller Microsoft Office 365 och Azure SQL:s databaser. Apparna körs direkt på operativsystemen Android, iOS, Windows.

ArealControl PlanBoard är en del av ArealPilot 360° TMS:s Telematik. Skärmen visar avsändaren fyra kvadranter för jobb, resurser, kartbild och kritiska gränser. Beställningarna kan distribueras genom att de dras och förs över till de fordon som anges i de lägre kvadranterna.

De avsedda transporterna visas grafiskt på en karta i den intilliggande kvadranten. Den fjärde kvadranten visar körtid och nyttolast som finns tillgängliga per körning samt andra kritiska gränser i form av stapeldiagram. Färgdifferenser varnar avsändaren omedelbart så snart en färdplan strider mot lagkrav.

Speditionsprogrammet ArealPilot 360° TMS är utformat för medelstora företag och integrerat i Microsoft Office 365 med intranät och dokumenthantering. Programvaran kartlägger hela operationsprocessen och arbetsflödet i ett enda system. Speditörsprogrammet erbjuder adress, fordon och personaladministration samt integrerad orderhantering med taxering, schemaläggning, fakturering och dokumenthantering.

Prissättning för en fullständig version börjar vid 59 euro per månad per jobb.