Elmina satsar på Integrerad elektronik för fordon

Foto: Elmia Subcontractor

Med ett växande IoT-fokus på Elmia Subcontractor har även en helt ny utställargrupp tillkommit. Mobile Integrator är en av de nya underleverantörerna inom IoT, med fokus på små och medelstora företag. Det handlar om lösningar för systemintegration av elektronik för fordon.

– Vi brukar säga att vi jobbar med allt som går på hjul och som inte är personbilar. Exempelvis transport och logistik, anläggningsmaskiner och fordon inom skogs- och jordbruk, säger vd Kjell Wester.

Det ställs tuffa krav på den mobila elektroniken – som måste klara temperaturväxlingar likaväl som att utsättas för rörliga moment och yttre slitage utan störningar i datainsamling och dataöverföring.

– Vi märker att det är svårt för små och medelstora företag idag att komma åt den här kompetensen, och därför vill vi hjälpa dem hitta lösningar, säger Kjell Wester.

På mässan visas bland annat ett kundcase där man för Berlex i Kungälv tagit fram en IoT-lösning för trafikljus som tidigare kommunicerade via radio.

– Då hade man problem både med räckvidd och störningar. Nu har vi utvecklat ett system där trafikljusen kommunicerar med en server i molnet. En lösning som också ger mervärden med information exempelvis om batteristatus, säger Kjell Wester.

En annan kund som tagit hjälp av Mobile Integrator är Kalmar Lifttrucks, som tillhandahåller lösningar och tjänster för materialhantering i hamnar, terminaler, distributionscentraler och inom tung industri.

– Här har vi bland annat hjälpt dem att utveckla ett system som hjälper truckförarna med den dagliga tillsynen av fordonen, berättar Kjell.

Med hjälp av ett lokalt nätverk i trucken, en så kallad CAN bus, kan data samlas in på ett effektivt sätt.

– Många små och medelstora företag har svårt att se nyttan med IoT-lösningar, men här såg kunden med facit i hand att man fick betydligt bättre ordning och reda på sin truckpark. Man säkrar maskinerna, säkrar arbetsplatsen och sparar i praktiken pengar eftersom du kan agera proaktivt och förebygga problem, säger Kjell Wester.