Hyperloop Sweden presenterar framtidens transportteknik

Foto: Virgen

Framtidens järnväg är en temakonferens om innovation och utveckling inom järnvägen som arrangeras av Järnvägsklustret och Nordic Infracenter den 22 november i Nässjö.

Under konferensen kommer Hyperloop Swedens ordförande Jesper Nordén, berätta om Hyperloop-tekniken. Hyperloop är som en kombination mellan rörpost och ett överljudsplan, som i en framtid transporterar människor och gods på 28 minuter mellan Stockholm och Helsingfors. Dessutom billigare än de planerade höghastighetstågen.

Huvudkonceptet är ett stålrör som töms från luft av pumpar till näst intill vakuum. Därmed är luftmotståndet minimalt. Sedan kan en kapsel med människor skickas längs en skena i röret där kapseln hålls uppe av magnetisk levitation och friktionsmotståndet blir därmed minimalt. Kapslarna drivs av en linjärelektrisk motor längs skenan i röret.

– Elen genereras primärt av solceller eller vindkraft på toppen av röret, vilket gör resandet hållbart. Det blir till och med ett överskott av energi som kan tillföras rutten eller städerna som passeras, berättar Jesper Nordén.

Hastigheten är upp till 1000 kilometer i timmen. Men det finns varken någon ambition eller anledning att bryta ljudvallen. Hastigheten är ändå hissnande. Till exempel skulle en resa mellan Stockholm och Göteborg ta 29 minuter. Just nu pågår tester på flera platser i världen, bland annat i Nevada, Kalifornien och Frankrike. I Abu Dabhi ska den första kommersiella rutten börja byggas i slutet av 2019.