Utvecklar samarbetsprojekt för autonoma fordon

Foto: MAN

Som del av samarbetet mellan Volkswagen AG och Hamburg stad ska MAN Truck & Bus och Hamburg Hafen & Logistik, HHLA, testa automatiserade och autonoma lastbilar de kommande 2,5 åren. Testen kommer ske på HHLA:s containerterminal samt en 70 kilometer lång sträcka på motorvägen A7. 

Hamburg TruckPilot kommer genomföras de kommande 2.5 åren och är ett innovativt forsknings- och testprojekt för att utveckla automatiska och autonoma transportlösningar. Målet med samarbetet är att samla in tekniska data och integrera autonoma lastbilar i den helautomatiserade containerhanteringsprocessen på Hamburger Hafen.

Projektet är ett viktigt steg i utvecklingen för automatiserad körning och precis som med flera av MAN:s andra projekt så ligger fokus på att testa systemet i en verklig, daglig verksamhet för att det ska kunna anpassas efter kundspecifika behov. 

– Projektet kommer generera viktiga insikter för den framtida utvecklingen av teknologin, så att vi kan skapa ett system som är redo att användas av kunden, menar Frederik Zohm på Research & Development på MAN Truck & Bus.

Projektet är indelat i tre faser, varav den inledande fasen redan påbörjats och beräknas vara färdig mot slutet av 2018. I den inledande fasen körs två prototyplastbilar utrustade med elektriska automationssystem på A7-motorvägen helt automatiserat och hanterar lossning och lastning på containerterminalen helt autonomt. Andra fasen i projektet, testfasen, är planlagd mellan januari 2019 till juni 2020. Denna fas kommer att täcka teknisk utveckling av systemet på MAN:s testbanor i München. 

Den tredje och slutliga fasen som kommer ta plats mellan juli och december 2020 kommer att baseras på resultaten av förberedelse- och testfasen. Systemen och lastbilarna ska då testas ute i verkligheten i kundens dagliga verksamhet. En utbildad säkerhetsförare kommer alltid att finnas på plats i fordonen för att övervaka automationssystemen och ingripa om det skulle uppstå en situation som kräver det.