Transporteffektiva långtradare på nästan 33 meter

Foto: Juho Kuva

Drygt 30 meter långa jättelångtradare som kan transportera upp till fyra containrar har fått dispens att köra på finska vägar.

Det officiella namnet på jättarna är HCT-fordon, som står för High Capacity Transport. Det har en transportkapacitet som är drygt 30 procent större än vanliga kombinationsfordon. Finska trafiksäkerhetsverket Trafi har på försök gett tiotals HCT-fordon dispens att trafikera förbestämda rutter.

En av lastbilarna transporterar containrar mellan återvinningsföretaget Stena Recyclings regionala serviceenheter och krossanläggningen i Vetenskär, Björneborg. I detta transportsystem sorteras den återvunna metallen och lastas i VR Transpoints gröna återvinningscontainrar. Den nya 32,9 meter långa HCT-lastbilen med 12 axlar kan transportera fyra sådana specialtillverkade containrar åt gången. Och det är här Hardox In My Body och SSAB EcoUpgraded kommer in bilden.

– HCT-trafiken har regelbundet rullat på rutten i över ett år nu. Erfarenheterna är uppmuntrande. Transporteffektiviteten blir bättre på många sätt när vi kan använda fyra istället för tre containrar, och tack vare Hardox® slitstål kan vi också öka containrarnas sidohöjd och längd. Det behövs färre körningar, eftersom vi kan transportera betydligt större laster åt gången. Det betyder också färre lastbilar på vägarna. Förbättrad säkerhet, miljövänlighet och effektivitet är bland de fördelar som uppnåtts, säger transportchef Juha-Pekka Kuusisto på VR Transpoint landsvägslogistik.

– Finland är ett ganska stort land och vi måste undersöka alla möjligheter att minska miljöpåverkan och de stigande logistikkostnaderna för återvinningsprodukter, berättar Matti Nummela, transportorganisatör hos Stena Recycling.

Det är företaget Ferreus Oy i Lundo nära Åbo, som har tillverkat VR Transpoints gröna återvinningscontainrar av Hardox® slitstål från SSAB. Familjeföretaget Ferreus tillverkar stålflak och containrar. Det grundades 2008 och fortsätter företaget Konepaja R. Rautas drygt 40-åriga tradition som tillverkare av högklassiga transportprodukter. Företaget ägs av Mika och Petri Rauta.

– Vi använder enbart certifierade produkter av hög kvalitet. De första transportcontainrarna av Hardox slitstål levererandes till VR-koncernen redan 2009, och sedan dess har vi bara använt Hardox® i containrarnas konstruktioner – framför allt för att det är hållbart, lätt och sparar bränsle. Vi gick med i SSABs Hardox In My Body-nätverket redan 2010 – och vi var faktiskt bland de första i Finland. Våra egna kunder känner mycket väl till Hardox®-stålens höga kvalitet och bland annat marknadens bredaste tjockleksintervall, så medlemskapet i nätverket ger konkurrensfördelar, berättar Ferreus Oy:s vd Mika Rauta.