Stort intresse för att leva bilfritt

Bild: Umå kommun

Tio hushåll ska testa att leva bilfritt i Umeå under tre månader i höst. Totalt 170 hushåll anmälde sitt intresse.

– Det var långt fler sökande än vad vi hade drömt om. Det tolkar vi att många i Umeå är beredda att leva mer hållbart. Att ställa bilen har enligt forskning från Lunds universitet den enskilt största effekten på individnivå när det gäller att minska koldioxidutsläpp, säger Anna Gemzell, projektledare för Den koldioxidsnåla platsen, Umeå kommun.

Alla tio hushåll som är med i testet och ställer bilen i tre månader får busskort på Ultra till alla i hushållet, låna en el-cykel per hushåll, tillgång till U-bike cykelpool samt abonnemang till Sunfleets bilpool. Den enda motprestationen är att deltagarna fotar av mätarställningen på sina bilar när de ställt undan den samt deltar i djupintervjuer före, under och efter testet. Intervjuerna genomförs av forskare vid Handelshögskolan, Umeå universitet.

– Efter testet hoppas vi veta mer om vilka drivkrafter och hinder deltagarna haft och hjälpt dem till att leva mer bilfritt, säger Anna Gemzell.

Koloxidsnåla platsen är en del av Umeå kommuns klimatarbete som sker i samarbete med Umeå universitet och med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Upab och Umeå energi.