Prestationsförbättringar i hamnen

Magnus Lundberg, COO APM Terminals Gothenburg

APM Terminals Gothenburg redovisar rekordhantering på fartygsanlopp, och leveranserna till kunder förbättrades i augusti. APM har sett en kontinuerlig minskning av hanteringstider på lastbilsnätet för både lastade och tomma enheter.

För lastade containrar var den genomsnittliga Total Truck Turnaround Time, "TTTT", 30,2 minuter i augusti, en minskning med 40 procent sedan januari. De senaste tre veckorna har TTTT varit under 30 minuter. En liknande trend kan ses i tomparken. Trots nya körmönster och minskat hanteringsområde på grund av konstruktion av automatporten, var den genomsnittliga Truck Turnaround Time bara 14 minuter i augusti.

– För våra fartygskunder förbättras leveransförmågan också. 94% av alla fartyg hanterades inom det överenskomna fönstret, 23 procent som anlände sent, avgick i tid, medan endast ett fartyg lämnade mer än en timme efter den planerade avgången. Vi uppskattar den positiva återkopplingen från kunder och kommer att fortsätta att stärka prestanda och flexibilitet för att alltid leverera "hazzle-free "-operationer för våra kunder, säger Magnus Lundberg, COO på APM Terminals Gothenburg.