Ekerölinjen utökas och permanentas

Foto: Ekerölinjen

Idag är det trafikstart för Ekerölinjen som får kraftigt utökad trafik. Linje 89 har körts som försöklinje under två år med mycket goda resultat och efter ett beslut i Trafiknämnden i augusti förra årets permanentades linjen med start idag. Permanentningen innebär att trafiken kraftigt utökas från 3 turer dagligen i vardera riktningen till 8/9 turer dagligen i vardera riktningen. Dessutom får Ekerölinjen både sommartrafik och helgtrafik med 7 respektive 6 turer dagligen i vardera riktningen.

Linjen trafikeras mellan Tappström och Klara Mälarstrand via Kungshättan, Ekesberg och Lilla Essingen.

– Det här är en stor dag för Ekeröborna som får nästintill tredubblad trafik under veckodagarna och även helgtrafik. Pendelbåtar är bra både för att minska trängseln på land samtidigt som det får personer som inte vanligtvis åker kollektivt att ställa bilen hemma. Den utökade pendelbåtstrafiken på linje 89 är ytterligare ett steg i att återuppbygga Stockholmsregionen som en pendelbåtsregion, säger Gustav Hemming (C), Miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd.

– Det känns bra att kunna göra ännu en satsning på Ekeröbornas kollektivtrafik. Pendelbåtstrafik på Stockholms vatten är en viktig del för att skapa smartare och enklare resvägar som utnyttjar hela den potential som SL och vårt län har. Med en stark ekonomi i botten kan detta bli ytterligare ett steg i att skapa en än mer modern och attraktiv kollektivtrafik för resenärerna, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.