Hamburg införde första dieselfria zoner

Dieselförbud kommer i Tyskland även om det dröjer innan det har nått alla stora städer. Foto: Verti Versicherung AG

Tyska storstaden Hamburg har börjat sätta upp varningsskyltar längs stadens gator, som varning för bilister om kommande dieselbegränsade zoner. Det är en indikation för invånarna att de bör ta dieselförbudet på allvar.

Begränsade dieselkörförbud infördes redan för två speciellt utsläppsfrekventerade gator i Hansastaden efter att den högsta domstolen i februari hävdade att tyska städer tillåts införa förbud mot luftföroreningar, orsakade bland av dieselpartiklar.

Direkt efter domen blev hamnstaden den första tyska staden som offentliggjorde planer på körförbud. Det gällde i början på Max-Brauer-Allee och längs Stresemannstrasse i stadsdelen Altona från och med slutet av april.

Staden satte sedan upp skyltar som varnar människor för dieselbegränsade zoner och informerade samtidigt om möjliga alternativa vägar. Stadsdelen Altona har redan full täckning av varningsskyltar.

Förbudet på Max-Brauer-Allee gäller alla fordon som inte uppfyller Euro 6-utsläppsstandarden, medan förbudet i Stresemannstrasse endast avstänger lastbilar som ligger under Euro 6-standarden.

Källa: Local