Södras hamn i Mönsterås går över till HVO-diesel

Foto: Södra

I oktober övergår alla arbetsfordon och kranar i Södras hamn i Mönsterås till HVO-diesel, ett fossilfritt alternativ till vanlig diesel.

Södras hamn består av fyra kranar och 16 arbetsfordon. Tillsammans hanterar dessa cirka tre miljoner ton gods årligen. Godset lastas för frakt ut i Europa via land och hav och inkluderar bland annat 430 000 ton pappersmassa och 170 000 m³ sågade trävaror. Nu utförs detta enbart med fossilfri HVO-diesel.

HVO står för hydrerad vegetabilisk olja. Råvaror till Södras HVO är slakteriavfall och rapsolja. 

 

- Som företrädare för en grön näring ser vi det som en självklarhet att ta detta steg, säger Niclas Strömqvist, platschef Södras hamn i Mönsterås.

 

Omställningen i hamnen inleddes under våren 2017 och slutfördes i månadsskiftet september till oktober.  

 

- Arbetet har fokuserat på att utreda och säkerställa att HVO-dieseln fungerar med befintlig utrustning i hamnen, säger Jörgen Erlandsson, teknik-, miljö- och kvalitetsansvarig, Södras hamn i Mönsterås.