Svenska chaufförer slarvar i Norge

Trafikled genom centrala Oslo. Foto: Christer Wiik

Svenska chaufförer har dragit på sig flest böteskrav i vårt västra grannland. Mellan 2015 och 2016 har antalet obetalda böter till utländska chaufförer i Norge ökat med omkring 10 procent. Sverige är dock det land där flest chaufförer har betalat – 85 procent av de som har bötfällts i Norge har också betalat sin bot. Det skriver Svensk Åkeritidning som har tagit del av statistik från Norska lastbilsförbundet.

Enligt Svensk Åkeritidning så tillhör polska, litauiska och rumänska chaufförer den grupp av utländska förare där minst andel betalat fordringarna, där endast 49, 47 respektive 19 procent av de utfärdade böteskraven har betalats in. .
Källor: Svensk Åkeritidning, Norska lastbilsförbundet