Snart ny containerhamn på ostkusten?

Visionsbild av den kommande containerhamnen Stockholm Norvik vid Norvikudden i Nynäshamn. Foto: Stockholms Hamn AB
Magnus Sjöberg, projektchef vid Stockholms Hamn AB. Foto: Stockholms Hamn AB

Stockholm Norvik är framtidens godshamn i Östersjön. Den nya hamnen kommer att ha sju kajlägen på totalt 1 400 meter. Frågan är bara när den kan börja byggas.

Det som planeras är en renodlad godshamn med dels containertrafik, dels rullande gods. Enligt Miljöbalken är hamnverksamhet klassad som vattenverksamhet och ska prövas i en så kallad miljöprövning. Denna är nu gjord och Mark- och miljööverdomstolen har gett sin tillåtelse för byggnation. Men bygglovet har överklagats till Högsta Domstolen.  

- Det kan ta upp till ett halvår innan HD bestämmer sig om att ta upp ärendet. Gör de inte det kan vi sätta igång tidigare. Från byggstart till färdig kaj tar det cirka tre och ett halvt år. Vi har projekterat allt och börjat med upphandlingen, så att vi ska vara redo direkt när vi får ett positivt besked, säger projektets chef, Magnus Sjöberg vid Stockholms Hamn AB.

Stockholm växer

Anledningen till att en hamn projekteras i Norvik i Nynäshamn är att Stockholms län växer – med cirka 40 000 personer per år – och fartygen som trafikerar Stockholms hamnar blir allt större. Stockholms Hamn AB, ofta kallad Stockholms Hamnar, ägs av Stockholms stad och har i uppdrag att utveckla hamnarna i Stockholm och att trygga varuförsörjningen.  

- Stockholms stad i sig själv växer med 20 000 invånare per år. Vi måste säkra att det finns hamnkapacitet på sikt. Rederierna försöker få till skalfördelar genom att samlasta och storleken på fartygen bara ökar. Hamnen är också en miljösatsning. Om vi kan ta in större fartyg närmare Stockholms stad och undvika fordonstransporter så är det bra för miljön och för utvecklingen av Storstockholm, förklarar Magnus.   

Den containerhamn som finns i nuläget i Stockholm ligger där utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden planeras. Hamnen är ganska liten och har ett begränsat djup.

I hjärtat av Sverige

Norvikudden, där den nya containerhamnen ska byggas, ligger i hjärtat av Sverige, med hela Mellansverige inom räckhåll. Det innebär att Stockholm Norvik trots sin relativt obetydliga storlek internationellt sett kommer att bli en stor och viktig hamn på ostkusten. Två båtar samtidigt kommer att kunna tas in och det byggs två ramper för rörligt gods. Containerhamnen får en längd på 400 meter, vilket innebär att det stadigt kan ligga ett par större fartyg vid kaj.

- Det går att lasta och lossa snabbt, vilket innebär att vi kan serva flera fartyg samtidigt, säger Magnus.

Det förväntade marknadsbehovet är en containerbåt varannan dag och en roll-on roll-off varje dag. Ansökan gäller enbart rullande gods och containers.

 

Villkorad upphandling

Medan rättsväsendet prövar nyttan av hamningreppet mot intrånget i miljön pågår en febril planläggning och upphandling. 2007 skickades den första ansökan in och det som från början var ett partnerprojekt mellan NCC och ett danskt bolag, Per Aarsleff, ser nu ut att bli något annat.

-Av olika anledningar har vi valt att upphandla hela entreprenaden igen. Den är givetvis villkorad med att vi får byggtillåtelse och vi har en avbeställningsklausul, säger Magnus och fortsätter: 

-Vi bygger en traditionell kaj. Men det är ändå en del berg som ska flyttas och jord som ska förstärkas på en lång sträcka. Utmaningen är egentligen storleken på området som ska beläggas. Det är ungefär lika stort som Gamla stan i Stockholm.

Byggtiden beror på vilken årstid den slutliga tillåtelsen kommer. Vår och sommar är det för hög biologisk aktivitet i marina områden, vilket innebär att muddringsarbetet måste ske under senhöst och vinter.   

- Om beslutet kommer i ”fel” tid kan det fördröja processen. Men jag hoppas vi är färdiga att börja till hösten. Hur som helst är det positiva att allting kommer att vara väldigt genomprövat när vi väl kommer igång, säger han.

Järnväg fram till hamnen

En annan del av hamnprojektet som är föremål för prövning är den nya järnvägsbana som Stockholms Hamn AB planerar att dra från Nynäsbanan som tillhör Trafikverkets stomnät. Järnvägen ska gå ända fram till containerhamnen och blir fyra kilometer lång. Eftersom anläggnings- och byggarbete görs i en följd blir hela containerhamnen klar för bruk samtidigt. Men hamnen kommer inte att öppnas förrän järnvägen är färdig.

– Den är en väsentlig del av transportnätet för kunderna, påpekar Magnus.

Rorohamnen (roll-on roll-off) drivs av Stockholms Hamn. Containerverksamheten är utvecklad i samarbete med Hutchison Port Holdings, som enligt Magnus ser Östersjön som en stor potential och gärna vill komma in på detta geografisk-strategiska område.

Byggherre: Stockholms Hamn AB

Budget: 3,6 miljarder kronor

Måttet på containerhamnen fullt utbyggd: plats för 500 000 tusen 20-fotscontainrar (500 000 TEU, Twenty foot Equivalent Unit)

Entreprenadform: inte bestämt per den 26e januari 2016