Region Örebro län driver nytt miljöprojekt

Foto: Region Örebro län

Uppföljning av miljökrav i upphandlingar är ovanligt inom transportbranschen. Detta gör att företag med höga miljöambitioner inte kan konkurrera. Trenden är också att koldioxidutsläppen från godstransporter ökar. För att motverka detta och få fler transportföretag att satsa på klimatvänliga lösningar har Region Örebro län startat projektet ”Grön uppföljning” som utvecklar verktyg och modeller för uppföljning av miljökrav.

  - Transportbranschen vill ha enkla verktyg och metoder för uppföljning av miljösäkerhetskrav. Och transportköpare kan bli bättre på att ställa och följa upp klimatkrav, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Region Örebro läns nämnd för regional tillväxt.

Projektet omfattar både godstransporter och maskinentreprenad och genomförs i samarbete med Sveriges Åkeriföretag Öst.

I projektet arbetar upphandlare av transporter liksom transport- och entreprenadföretag tillsammans för att ta fram verktyg och metoder som ska fungera för båda parterna. En metodik som Region Örebro län har goda erfarenheter av från tidigare projekt.

Projektets mål är att bland annat att verktyg och metoder blir användbara för den som upphandlar och för de som ska redovisa och att miljökraven i upphandlingarna faktiskt leder till en bättre miljö. Men även att upphandlingarna leder till bättre uppföljning av avtal och därmed bättre konkurrensneutralitet.

.Projektet kommer att avslutas med en spridningskonferens 29 november 2016 i Örebro där hela branschen kommer att kunna få ta del av resultaten. Projektet finansieras av Region Örebro län och Sveriges Åkeriföretag Öst.