Ingen flygskatt är att vänta under Finlands EU-ordförandeskap

I Finlands nya regeringsprogram framgår det att landet stödjer en utvidgning av utsläppshandeln till alla flygtrafikens klimatpåverkande utsläpp. Foto: Flickr, kredit: Valentin Hintikka

Finland har inte avsikt att främja införandet av flygskatt på EU-nivå under landets EU-ordförandeskap, meddelade näringsminister Katri Kulmuni nyligen under arbets- och näringsministeriets evenemang i Helsingfors.

- Under sitt ordförandeskap borde Finland ta hand om förslag, inte föra in egna nya tillägg. De borde göras i ett tidigare skede, säger Kulmuni till nyhetsbyrån STT.

Alternativt kan man utreda införandet av skatt på flygbränsle eller flygavgift på EU-nivå eller globalt, står det i programmet.

Enligt arbetsminister Timo Harakka bör man inte tro att ordförandeskapet är ett tillfälle för Finland att främja sina egna intressen i beslutsfattandet på EU-nivå.

- Det är mycket mer subtilt att ta med sina egna intressen till den allmänna diskussionen, säger Harakka.

Enligt Harakka och Kulmuni har den avgående EU-kommissionen inga större lagförslag kvar att behandla, så Finland har möjligheten att påverka dagordningen för den nästa kommissionen.

Snart kommer Harakka och Kulmuni att leda informella möten mellan EU:s konkurrensministrar i Helsingfors.

På torsdagen den 4 juli kommer ministermötet att fokusera på forskning, och på fredag ​​kommer man ta tag i frågor som berör EU:s inre marknad.

Totalt hålls sex informella ministermöten i Finlandiahuset i Helsingfors under Finlands EU-ordförandeskap som pågår till slutet av året. De informella mötena kommer att behandla aktuella EU-frågor.