Koldioxidutsläppen från svenska lastbilar ökar

Koldioxidutsläppen från lastbilar ökar med 5,5 procent. Arkivbild

Förra året ökade koldioxidutsläppen från svenska lastbilar med 5,5 procent – trots att lastbilarna bara körde 1,0 procent längre än året före. Det visar en sammanställning som kemi- och biodrivmedelsföretaget SEKAB har gjort. Orsaken är att fler åkerier gått tillbaka från biodrivmedel till fossil diesel.

– Fungerande transporter är helt nödvändiga för ett fungerande samhälle, men transporternas klimatpåverkan måste minska. Förra årets utveckling är därför katastrofal och vi behöver snabba på omställningen till biodrivmedel om vi ska ha en chans att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030, säger Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert på SEKAB.

Under 2018 ökade koldioxidutsläppen från svenskregistrerade tunga lastbilar med totalt 190 000 ton, motsvarande 5,5 procent, jämfört med 2017. Detta trots att lastbilarna bara körde 1,0 procent fler mil.

En orsak till att utsläppen ökade är att reduktionsplikten som infördes i fjol har gjort det dyrare med vissa höginblandade biodrivmedel, alltså bränslen som till största delen är förnybara. Därför har många åkerier valt att gå över till fossil diesel med låg inblandning av förnybart drivmedel.

I dag är höginblandade biodrivmedel som etanolbränslet ED95 skattebefriade i Sverige till och med 2020 enligt ett undantag från EU:s regler. Vad som händer därefter är oklart. Om de svenska lastbilarna hade tankats med ED95 i stället för fossil diesel, hade utsläppen kunnat minska med upp till 90 procent. För svenska lastbilar motsvarar det en minskning med 3,2 miljoner ton koldioxid.