JDA Software och Tata Consultancy Services tecknar partnerkap

Parterna ska gemensamt utveckla interoperativa tekniska lösningar. Foto: JDA Software

– JDA Software, ledande leverantör av digitala lösningar för försörjningskedjan och detaljhandeln, har ingått ett partnerskap med indiska Tata Consultancy Services (TCS). Tillsammans ska de arbeta med att ta fram nästa generations kognitiva digitala lösningar för försörjningskedjan. Lösningarna kommer världen över erbjuda kunder konsultationstjänster och systemintegration för optimering av försörjningskedjan.

– Partnerskapet med Tata Consulting Service kommer att ha stor betydelse våra kunder i Sverige. Många förlitar sig redan på TCS breda kunskap om våra lösningar och med det ökade fokuset på nästa generation av JDA-kapacitet, kommer samarbetet hjälpa oss att bättre positionera våra kunder för framtiden, säger Phillip Teschemacher, Vice President Sales på JDA Software.

Partnerskapet kommer att utnyttja ledande artificiell intelligens och maskininlärning från Blue Yonder. JDA och TCS ska gemensamt utveckla interoperativa tekniska lösningar för framtidens försörjningskedjor. För att främja ett effektivare samarbete mellan människa och maskin, används lösningar som  resulterar i en snabbare och bättre hantering av komplexa affärsproblem liksom leverans av produktivitetsförbättringar och transformation av kundupplevelsen.

Genom att utnyttja molnet, AI och ML, ger lösningarna företag möjligheten till en fullständig överblick av försörjningskedjan samt preskriptiva rekommendationer för bättre affärsbeslut. På det viset kommer företag kunna dra nytta av prediktiva realtidsanalyser och molnlösningar i syfte att stötta resultatbaserade förbättringar av försörjningskedjan.