Leveransrobotar tar över "last mile"

Foto: Starship

Säg det problem som inte kan lösas med hjälp av ny teknik. Logistikbranschen har utvecklats starkt under senare år. Helautomatiserade lagercenter etableras över allt och effektiviteten i leveranserna därmed. Många aktörer går över till samma-dagleveranser och digitaliseringen snabbar upp logistikkedjan. Men ett problem kvarstår - nämligen den sista länken i logistikkedjan, transporten fram till kundens dörr.

Nu utvecklar flera företag hemleveransrobotar.  Ett exempel är företaget Starships robotar som är avancerade robotfordon som kan bära föremål inom en radie av 3 kilometer. Paket och matvaror levereras direkt från butiker eller specialiserade hubbar på den tid som kunden begär via en mobilapp. Det tar 5 till 30 minuter för sändningen att komma fram och robotens hela resa kan övervakas på en smartphone.

Starships robotar rör sig i fotgängarhastighet och väger mindre än 50 kilo, lossade. De är säkra och kan navigera runt objekt och människor och tar sig upp för trappor. Lastutrymmet är låst under transporten och kan endast öppnas av mottagaren. Robotarnas rörelser spåras, så men vet exakt platsen för din beställning och ankomsttid.