Statens ansvar för svenska flygplatser ses över

Inriktningen för statens ansvar för svenska flygplatser utvärderas. Arkivbild

En utredare ska ta fram förslag på en inriktning för statens ansvar för svenska flygplatser, så att behoven för medborgare, näringsliv och samhällsviktigt flyg i hela landet tillgodoses.

– Det är dags att se över den svenska flygplatsstrukturen. Den har mött stora utmaningar, inte minst under pandemin, där staten fått göra omfattande och snabba insatser för att säkra samhällsviktigt flyg. Jag vill nu också se en långsiktigt hållbar inriktning för statens ansvar för flygplatserna i Sverige så att behoven av en grundläggande tillgänglighet för medborgare, näringsliv och samhällsviktigt flyg tillgodoses i hela landet. Flyget behövs, även om flyget behöver ställa om, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Uppdraget till utredaren ska omfatta det nationella basutbudet av flygplatser och de statliga finansiella stöden till icke-statliga flygplatser. Förslagen ska ta utgångspunkt i de transportpolitiska målen och vara i linje med klimatmålen.

Utredaren ska också tillvarata de erfarenheter som gjorts under pandemin avseende flyg och flygplatser.