Logistea förvärvar nybyggd fastighet i Enköping

Logistea har tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av en nybyggd fastighet i Enköping. Foto: Logistea

Logistea har tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av en nybyggd fastighet i Enköping med ett underliggande fastighetsvärde om 300 miljoner kronor. Årlig hyresintäkt uppgår till 14,4 miljoner kronor. Affären finansieras genom emission av 250 000 A-aktier samt 4 295 455 B-aktier i Logistea till en teckningskurs om 35,00 respektive 32,88 kronor per aktie och resterande del finansieras genom banklån.

Säljaren av fastigheten är S.A Properties. Den nybyggda fastigheten är belägen i ett attraktivt logistikområde utmed E18 i Enköping. Fastigheten består av 15 049 kvadratmeter uthyrningsbar yta.

Fastigheten är fullt uthyrd till två hyresgäster med en genomsnittlig hyrestid om 18,1 år. Bazar i Uppsala som bedriver omfattande grossistverksamhet inom kyl- och fryslager, har tecknat ett 20-årigt triple-net-avtal. WAP Padel, del av internationella koncernen LeDap, är fastighetens andra hyresgäst och har tecknat ett 15-årigt triple-net avtal. Avtalsteckning bedöms ske i mitten av mars 2022 och tillträde planeras ske i mitten av april 2022 efter att fastigheten slutbesiktigats.

– Logistea har en aktiv förvärvsstrategi i relevanta lager- och logistiklägen i Sverige. Dagens avsiktsförklaring avser Logisteas första förvärv i Mälardalsregionen, en region där vi ser potential till flera förvärv framöver, säger Tobias Lövstedt, COO, Logistea.