Sandahls stuvar om i ledningsgruppen

Sandahls stärker positionerna inom Logistik och Entreprenad. Foto: Sandahls

Sandahls gör stora satsningar på att stärka positionerna inom två huvudområden Logistik och Entreprenad, inte minst inom det viktiga hållbarhetsområdet. Exempelvis har vi ambitionen att nå kraven på minskning av fossila bränslen redan till 2025, istället för lagstadgade 2030. Likaså ska vi 2030 ha nått de mål som lagen stadgar 2045.

För att möta marknadens förväntningar genomför vi nu en genomgripande organisationsförändring, där ledarskapet förnyas och kompetensen höjs. Vi hälsar följande medarbetare välkomna till sina respektive tjänster:

Joakim Hansson tillträder som vd i Sandahls Entreprenad. Mikael Ingesson tillträder som vd i Sandahls Goods & Parcel och Magnus Nilsson tillträder som vd i moderbolaget samt koncernchef.

Nuvarande vd i Sandahls Entreprenad, Mattias Svensson, tillträder en nyinrättad tjänst som koncernens hållbarhetschef.