Bilhiss löser nivåskillnader i äldre bostadsbestånd

Löser problem i ett hus utan garageinfart. Bild: Gavlegårdarna

Nu är den på plats – Gävles första bilhiss! De nyinflyttade hyresgästerna på Södra Kansligatan kommer att få sig en extra åktur varje gång de tar bilen.

Gavlegårdarna har färdigställt 17 lägenheter och sju nytillkomna stadsradhus mittemot hantverkarlängorna på Söder. Fler hyresgäster betyder fler som vill parkera bilen, så parallellt med byggandet av bostäderna funderade man på hur bilparkeringsfrågan för hyresgästerna skulle lösas. Källarplanet i huset har varit både laserhall och förrådsyta åt butikerna en trappa upp, men nu behövdes ytan för parkeringar i stället.

De gamla ritningarna från 50-talet, då huset byggdes, dammades av och där väntade en överraskning. Där var parkeringsplatser redan inritade, men en detalj hade man missat att bygga när det begav sig – en in- och utfart. Från 50-talet och fram till nu kan detta alltså ha varit Gävles enda garage utan möjlighet att köra in, vilket förklarar att källarplanet fått andra funktioner under årens lopp. Med dagens byggnormer skulle en traditionell ramp ha tagit alltför stor plats av garageytan, varför projektledaren Krister Olsson på Gavlegårdarna började titta på en ovanligare lösning.

– Det fanns just inga närliggande liknande exempel med bilhissar i hyreshus att inspireras av. Bilhissar används ibland hos bilhandlare med stora bilhallar, men att privatpersoner åker hiss till sin garageplats hemma i sitt eget hus är inte så vanligt, berättar han.

Trots den ovanliga idén bestämde man sig för att köra.

– Alla hissar kräver ett schakt som går betydligt djupare än själva hissen. Ganska snart kom vi ner till själva berget i jorden och behövde borra, spräcka sten och åter borra för att få ett tillräckligt djupt schakt. Det är en utmaning att göra under ett befintligt hus för ju mer man gräver ur, desto mer behöver man samtidigt förstärka väggarna runtomkring, ett arbete som tagit sin tid, säger Krister Olsson.

Skanska har haft totalentreprenaden på hela byggprojektet inklusive hissen. PP Såg & Borr har borrat upp hisschaktet och Midroc har levererat hissen. Projektet har inte varit okomplicerat.