Vindsegel minskar bränsleförbrukningen för fartyg med 30 procent

Solida segel som mäter upp till 45 meter i höjd utnyttjar vindkraften. Bild: Yara Marine

BAR Technologies och Yara Marine Technologies sluter ett exklusivt samarbete om design och implementering av vind-assisterad framdrivning för den globala sjöfartsindustrin. Solida vindsegel kommer att spara sjöfarten upp till 30 procent i bränsleeffektiviseringar. BAR Technologies, BARTech, ett innovativt marintekniskt konsultföretag, har ingått ett partnerskapsavtal med Yara Marine Technologies. Yara, en ledande aktör inom utveckling och implementering av utsläppsminskande teknik i den maritima sektorn. Produkten kommer nu att kallas   WindWings. Den första kommersiella rmonteringen av WindWings förväntas under 2022.

WindWings ger upp till 30 procent minskad bränsleförbrukning för bulkfartyg genom att kombinera vinddrift med ruttoptimering. Stora solida seglel som mäter upp till 45 meter i höjd, monterade på lastfartygens däck utnyttjar vindkraften.

– Yara Marine har genomgående visat sin förmåga och engagemang för att förse kommersiella sjöfartsoperatörer med nya utsläppsreducerande tekniker, Säger John Cooper, Chief Executive Officer, BAR Technologies:

– När vi nu vill få sjöfartsindustrin genomföra koldioxidminskningar kommer BAR Technologies innovativa produkt att vara ett avgörande steg. Vi har redan det mesta av värdekedjan på plats och vi gör oss redo att inplementera tekniken i sjöfarten, säger Thomas Koniordos, Chief Executive Officer, Yara Marine Technologies:

– Vinddrift blir allt viktigare på grund av dess höga potential för energibesparingar och eftersom den fungerar bra i alla kombinationer med andra enheter och bränslen. WindWings är en ny lösning som är ett utmärkt komplement till vår produktportfölj och genom vårt partnerskap kommer vi att erbjuda skräddarsydda vindlösningar till kunder som aktivt försöker minska koldioxidutsläppen. Vi är glada att Yara Marine kommer att samarbeta med BAR Technologies om WindWings, säger Jan Dieleman, President, Ocean Transportation, Cargill.