Levererar verksamhetsstöd inom vårdlogistik till regioner

Cambio digitalisera informationsflöden inom vården. Foto: Cambio

Cambio har under många år bidragit till svensk vård och omsorg genom att digitalisera informationsflöden. Genom ett strategiskt samarbete med företaget Realbridge breddar Cambio nu verksamheten till att inkludera området vårdlogistik.

– Vi ser att det här är en oerhört viktig pusselbit för svensk vård och omsorg där vi kan bidra till att spara enormt mycket tid säger Peter Gille, vd på Cambio.

Vård och omsorgsverksamheterna i Sverige är hårt pressade, både inom regioner och kommuner. Att hantera resurser på ett bättre sätt är en central aspekt av vård och omsorgsflöden. Det skall finnas rätt stöd för vårdens personal att fatta rätt beslut i rätt tid – utan onödigt krångel. Situationer med brist på förbrukningsvaror och otydligheter kring handhavande av utrustning kan ha en omfattande påverkan på patientsäkerhet och vårdkvalitet.

Cambio erbjuder nu verktyg och verksamhetsstöd inom området vårdlogistik till regioner, kommuner samt privata verksamheter inom vård och omsorg. Det innefattar beslutsstöd, mobilbaserat arbetsflödesstöd, hantering av utrustning och behovsanalys av olika resurser som behövs för att säkra vård och omsorg av god kvalitet. Kopplingar till de system som säkrar återanskaffning, inköp och påfyllnad ingår också i Cambios nya verksamhetsområde.

– Vi har under många år varit ledande leverantör av verksamhetskritiska system för vård och omsorg i Sverige. Vi ser det här som ett naturligt steg att bredda verksamheten och dra nytta av vår gedigna erfarenhet inom ett område där det finns stora möjligheter att verkligen göra skillnad för en hårt pressad vård om omsorg säger Peter Gille, vd på Cambio.

Inom Cambio finns lång och gedigen erfarenhet av att digitalisera flöden inom vård och omsorg. Genom ett strategiskt partnerskap med Realbridge tillförs viktig kompetens och teknik kring att effektivt digitalisera manuella processer.

– Vi är mycket glada och stolta över vårt samarbete med Cambio, säger Viktor Stjernefeldt, vd för Realbridge. Cambio är en mycket positiv och erkänd partner där vi är trygga med att vår plattform kommer attleverera värden för en större kundkrets. Vi ser även detta som en bekräftelse på vår plattform och den kompetens inom digitalisering som vi byggt under åren.