Mässan Persontrafik 2021 ställs in

Tiden för knapp för att planera arrangemanget. Foto: Svensk Kollektivtrafik/Janne Danielsson

Persontrafik, som flyttades från oktober 2020 till januari 2021, ställs in. Även om regeringen skulle upphäva förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i god tid innan dagen för genomförandet av Persontrafik, blir tiden då för knapp för att kunna planera hela arrangemanget.

Samtliga berörda parter är betjänta av att besked om det eventuella genomförandet av Persontrafik inte dröjer längre än nödvändigt. Beslutet är fattat efter samråd med samtliga parter.

Arrangörerna av Persontrafik undersöker nu möjligheten att i stället genomföra en digital alternativ konferens i mitten av mars. Persontrafik kommer nästa gång att genomföras i oktober 2022.

Persontrafik är en av Europas viktigaste mötesplatser för alla verksamma inom kollektivtrafik-branschen. En gemensam arena för kollektiva färdmedel där samverkan och samarbete är ett uppmärksammat koncept. Syftet är att erbjuda attraktiva, miljövänliga och kundanpassade lösningar med resenären i centrum.

Mässan arrangeras av Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Sveriges Kommuner och Regioner, Svenska Taxiförbundet, Tågföretagen och Samtrafiken.