GTT Turin startar en upphandling för 100 elbussar

Ramavtalet föreskriver första leveransen av 50 nya bussar. Målet är att ta emot de första fordonen mellan slutet av 2020 och under de första månaderna 2021. Anbuden måste lämnas in senast den 2 april 2020. Foto: GTT Torino, kredit: Kole

Om två år förväntas en buss av fem i Turin vara elektriskt bedriven. Den nyligen utlystes ett europeiskt anbudsförfarande för 100 batteri-elektriska bussar.

De kommer att användas av stadens kollektivtrafikoperatör GTT. Anbudet gäller för tio års full service. Det totala värdet på kontraktet är 72 miljoner euro.

I Turin finns det redan flera 12-meters fordon i drift, tillverkade av BYD. Nyligen offentliggjorde också Bolognas kollektivtrafikoperatör TPER ett anbud för ett mindre antal elbussar, med möjlighet till ytterligare 18 stycken.

En första leverans på 50 fordon

Ramavtalet föreskriver första leverans av 50 nya bussar. Målet är att ta emot de första fordonen mellan slutet av 2020 och under de första månaderna 2021. Anbuden måste lämnas in senast den 2 april 2020.

Det totala värdet på ramavtalet på 72 miljoner euro består av 48 miljoner euro för bussar, 11 miljoner för full service under tio år.

Ytterligare 13 miljoner euro avser kostnaden för utväxlingen av batterier till en kostnad av 130 000 euro för varje enhet. Batterierna måste vara funktionsdugliga minst 400 000 kilometer, vilket motsvarar 8 år med enligt genomsnittsdistans på 50 000 kilometer per år.

GTT föryngrar bussflottan

Under de senaste två åren har GTT köpt 191 fordon, varav 144 för stads- och förortservice, och har därmed förnyat cirka 20 procent av bussflottan.

På grund av ersättning av äldre fordon med nya ligger medelåldern för GTT-flottan idag på mindre än 11 ​​år (vilket är en bra siffra jämfört med den italienska medelåldern på 12 år).

Investeringarna i bussar går i hand i hand med kapitalsatsningar i stadens spårvagnar (hela 30 nya fordon förväntas starta servicen i Turin fram till 2021).