Nya regler för elavfall

Foto: Batteriåtervinningen

Från 1 oktober gäller nya regler för elavfall. De innebär att man kan lämna in kasserad elektronik i butiker som säljer elutrustning, det skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. 

När du som konsument eller som verksamhetsutövare köper din nya elprodukt i butiken kan du lämna den uttjänta elprodukten med motsvarande funktion på samma ställe, den så kallade ”en mot en”-principen. Exempel på elprodukter är: tvättmaskin, TV, dammsugare, elvisp, hårfön, mobil eller en batteridriven leksak.

Butiker med en försäljningsyta större än 400 m2 och som säljer elutrustning är skyldiga att ta emot smått elavfall oavsett mängd och oavsett om man köper några elprodukter eller inte. De flesta butiker i de vanliga elektronikkedjorna ingår i denna grupp, men också större livsmedelsbutiker eller leksaksaffärer som säljer elektronik kan ingå. Det går att lämna in den gamla mobilen, hårfönen, elvispen eller den batteridrivna leksaken så länge yttermåtten är mindre än 25 cm.Konsumenter kan också fortsatt lämna in sitt elavfall på kommunens återvinningscentraler eller på Elektronikåtervinningsföreningens insamlingsställen (se länkar nedan). Elavfall kan innehålla farliga ämnen som kan förorena naturen och människors hälsa om det hanteras på fel sätt.

─ Vi tror att ännu mer elavfall kommer att samlas in när man nu får lämna det direkt i butiken, säger Lars Eklund, handläggare på Naturvårdsverket. Det är viktigt att hushållen sorterar ut sitt elavfall och inte slänger det i vanliga hushållssoporna. Återvinningen innebär att man tar tillvara och återför resurser till förnyad användning.

Källa. Naturvårdsverket