Kronans orderproblem riskerar läkemedelsbrist

I början av juni beställde Kronans Apoteks system felaktigt avsevärt högre volymer än nödvändigt, motsvarande ett helt års returvolymer, trots snabba åtgärder från Tamro för att stoppa en stor del av ordern. Foto: Tamro

Tamro har nyligen informerat berörda myndigheter och branschföreningar om allvarliga orderproblem hos Kronans Apotek. Dessa problem, som pågått under stora delar av 2024, eskalerade i början av juni och hotar nu att leda till allvarliga tillgänglighetsproblem inom vården och det privata vårdsystemet.

Vid orderläggningen i början av juni beställde Kronans Apoteks system avsevärt högre volymer än vad som behövdes. Dessa felaktiga beställningar motsvarar ett helt års returvolymer, trots att Tamro snabbt lyckades stoppa en stor del av ordern. Tidigare felaktiga beställningar från Kronans Apotek har redan lett till ett betydligt högre returflöde under 2024, vilket Tamro har haft svårt att hantera.

Åtgärder och Förslag

För att hantera situationen har Tamro föreslagit att TLV och regioner inte utdömer viten under juni månad. Detta eftersom de förväntade bristerna inte orsakats av läkemedelsbolagen. Dessutom anser Tamro att returlagstiftningen inte är tillämplig i dessa fall och har blockerat returmöjligheten för Kronans Apotek.

Läkemedelsbolagen behöver de volymer som nu är låsta hos Kronans Apotek, vilket försvårar situationen ytterligare. Tamro arbetar för närvarande med att hitta en lösning tillsammans med sina kunder för att minimera risken för brister, onödig hantering och destruktion.

Framtida Lösningar

Situationen kräver noggranna överväganden och samarbete för att undvika framtida problem. Tamro betonar vikten av att hitta gemensamma lösningar för att säkerställa en stabil leveranskedja och undvika ytterligare tillgänglighetsproblem inom vården.

Källa: Tamro