CargoBeamer säkrar 140 miljoner euro för att expandera sin verksamhet i Europa

Företagets expansion innefattar planer på att bygga upp till 18 terminaler i Europa under de kommande tio åren, vilket bidrar till en signifikant minskning av kontinentens koldioxidutsläpp inom transportsektorn. Pressfoto: CargoBeamer

Det ledande logistikföretaget CargoBeamer, som specialiserat sig på snabb, kostnadseffektiv och miljövänlig godstransport, har säkrat finansiering på totalt 140 miljoner euro från både offentliga och privata investerare. Dessa medel är avsedda för utbyggnaden av två innovativa terminaler i Kaldenkirchen, Tyskland och Domodossola, Italien.

Investerarna inkluderar privata aktörer inom logistik och kombitrafik samt offentliga institutioner som det tyska järnvägsverket och det schweiziska transportdepartementet, som tillsammans bidrar med ungefär 90 miljoner euro. Dessa offentliga medel är specifikt öronmärkta för att stödja byggprojekten av CargoBeamers terminaler i både Tyskland och Italien.

Offentliga och privata investeringar stärker CargoBeamers expansion

Det schweiziska bidraget på cirka 40 miljoner euro kommer specifikt att gynna den italienska terminalen i Domodossola, en central knutpunkt för godstransport över Alperna. Terminalen planeras hantera upp till 185 000 lastbilsförsändelser årligen, från väg till järnväg.

Dessutom har CargoBeamer under en Series-B-finansieringsrunda säkrat ytterligare 50 miljoner euro från privata investerare, ledda av familjen Albrechts investmentbolag, Nordwind Ventures.

- Med en extraordinär vision och starkt förtroende har våra ledande investerare inte bara stöttat oss finansiellt utan även lagt grunden för vår framgång, förklarar Dr. Markus Fischer, CFO på CargoBeamer.

CargoBeamer i framkant av omställningen i transportsektorn

CargoBeamer fortsätter att spela en nyckelroll i den gröna omställningen av Europas transportsektor genom sina miljövänliga och effektiva lösningar. Företagets terminaler möjliggör snabb lastning av lastbilar på tåg, vilket minskar CO2-utsläppen avsevärt jämfört med traditionell vägtransport.

"Denna betydande offentliga och privata investering är ett starkt erkännande av vår teknik och ett viktigt argument i vår fortsatta finansieringsprocess," kommenterar Nicolas Albrecht, VD på CargoBeamer.

- Vårt bidrag till en mer hållbar och effektiv godstransport i Europa är mer relevant än någonsin, tillägger han.