Premiär i Göteborg - världens första metanoldrivna containerfartygslinje

Laura Maersk under lördagens anlöp i Göteborgs Hamn. Nästa anhalt: Bremerhaven. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Nyligen debuterade en ny containerlinje vid Göteborgs Hamn, och det är ingen vanlig linje som nu läggs till i hamnens nätverk. Det handlar om en av världens första containerfartygslinjer som drivs med metanol, och den kommer att trafikera Göteborgs Hamn varje vecka framöver.

Fartyget Laura Maersk är det som kommer att betjäna hamnen på denna rutt, som tar fartyget söderut via Kielkanalen till Bremerhaven varje vecka.

– Redan nu har många av våra kunder som importerar och exporterar via Göteborg valt sjötransporter med lägre utsläpp möjliggjorda av gröna bränslen* och därmed minskat växthusgasavtrycket i sina leveranskedjor. Med Laura Maersks ankomst på veckobasis kopplar vi nu Göteborg till en grön korridor i Nordeuropa och ger Sverigebaserade kunder direkt tillgång till världens första metanoldrivna containerfartyg, säger Birna Ödefors, Area Managing Director Nordics på A.P. Moller Maersk.

Fartyget markerar starten på Maersks satsning på förnybar metanol som fartygsbränsle. Rederiet har beställt över 20 ytterligare metanoldrivna fartyg som förväntas levereras mellan 2024 och 2027.

Jacob Minnhagen hävdar att fraktköparna, genom sina hållbarhetsagendor, har skapat en marknad där miljöprestanda blir en allt viktigare faktor i deras val av transporter.

– Det gynnar de rederier som har varit tidigt ute och redan idag är i gång med omställningen av sina flottor. De är också välpositionerade inför de internationella regelverk som blir allt skarpare i sin kravställning på den som vill vara en del av morgondagens hållbara transportsystem.

Hamnar spelar en avgörande roll som katalysatorer i omställningen av sjöfarten. I Göteborgs Hamn bedriver man långsiktigt och systematiskt arbete för att skapa de nödvändiga förutsättningarna och incitamenten för förändring. En central del av detta arbete är att säkra tillgången på förnybara bränslen, med målet att Göteborgs Hamn ska bli Skandinaviens främsta knutpunkt för förnybar energi. Förnybar metanol anses vara en nyckelkomponent i den framtida bränslemixen.

Förutom Bremerhaven och Göteborgs Hamn inkluderar den nya linjen även anlöp vid Helsingborg, Halmstad och Kalundborg.

* Maersk definierar gröna bränslen som bränslen med minst 65% minskning av växthusgasutsläpp ur ett livscykelperspektiv jämfört med fossila referensbränslen.