Nordsten Development köper mark för logistikbyggnader i Nykvarn

Tomten är en del av ett helt nyexploaterat område, där Nykvarns kommun nu successivt kommer att avyttra mark. Bild: Nordsten Developmen

Nordsten Development expanderar sitt logistikområde med 96 000 kvadratmeter i Nykvarn genom att ingå en avsiktsförklaring med kommunen för att förvärva mark vid E20. Området är en del av en nyutvecklad zon där Nykvarns kommun planerar att gradvis sälja mark, och det finns redan en detaljplan på plats för området.

"Här planerar vi för att uppföra cirka 50 000 kvadratmeter fördelade på två logistikbyggnader utifrån vårt koncept Nordsten Park. I nuläget har vi inga hyresgäster kontrakterade", säger Christoffer Bööj, styrelseordförande för Nordsten Development.

Nordsten är det första företaget som tilldelats mark på det nya området i Nykvarn, där arbete just nu pågår med att färdigställa nödvändig infrastruktur.

– Vår vision för detta markområde är att skapa goda förutsättningar för näringslivsutvecklingen i hela kommunen, där vi får en symbios mellan de större företag som kommer att etablera sig här och det lokala näringslivet som leverantör av varor och tjänster. Nykvarn är i nuläget etta bland Sveriges kommuner när det kommer till inflyttning, där närheten till Stockholm är en viktig del av attraktionskraften. Med ett ännu mer utvecklat näringsliv, kommer vi att kunna erbjuda många som idag pendlar till andra delar av närområdet arbetstillfällen på hemmaplan, säger Emre Gürler, försäljningsansvarig på Nykvarns kommun.

I Nykvarn kommuns utvecklingsplaner ingår också att underlätta för den gröna omställningen i samhället.

"Vår strategiska industrimark Mörby är belägen i hjärtat av Mälardalen och Storstockholm. Här finns en stark framtidstro på specifikt den gröna omställningen. De gröna stora infrastruktursatsningar som nu är på väg in i området, gör etableringen av kunskapstunga Nordsten Development till en otroligt viktig pusselbit, inte bara i Nykvarns näringsliv, utan även i hela Stockholmsområdet", säger Anders Önbäck, kommunstyrelsens ordförande i Nykvarns kommun.

– Sammantaget är Nordsten Park Nykvarn ett mycket intressant utvecklingsprojekt som passar vår affärsmodell på bästa sätt. Kommunens satsning på grön infrastruktur stärker vårt hållbarhetserbjudande till en marknad där detta efterfrågas allt mer. Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet med Nykvarns kommun och att få utveckla generiska, moderna logistiklokaler i ett av Sveriges bästa logistiklägen, avslutar Jonathan Bööj, partner på Nordsten Development.