Prime Penguin ska globalisera Flix logistik

Den interna logistiken hos Flix ska skalas upp. Foto: Flix

Prime Penguins integrationsplattform ska globalisera Flix interna logistik med målet att effektivisera distributionen av produkter till deras buss- och tågpartners samt lokala team världen över. Samarbetet syftar till snabbare leveranser, minskad miljöpåverkan och förbättrade fraktkostnader.

"Med Prime Penguin kan vi snabbt och enkelt anpassa oss till framtida behov genom att hitta nya logistikpartners nära våra verksamheter världen över. Vi kan också fortsatt växa genom innovation och trender inom logistik, vilket låter oss fokusera på vår kärnverksamhet. I samband med vår snabba expansion har vi letat efter en global lösning, och har hittat den lösningen i Prime Penguin.”, säger Daniel Wong, Lead Bus Operational Excellence på Flix.

Prime Penguins lösning för global intern logistik ska möjliggöra integration och datautbyte mellan olika tredjepartslogistikleverantörer (3PL), deras WMS-system och Flix orderplattform.

"Det är klokt att titta på vad som händer inom e-handelslogistik, där konsumenternas krav på snabba och hållbara leveranser med lokala transportföretag driver utvecklingen av effektiva logistikflöden. Genom att välja Prime Penguin omdefinierar Flix logistiken och bevisar att innovation är vägen framåt", säger Stina Reutercrona, vd på Prime Penguin.