DSVs nya logistikcenter i Landskrona får gigantisk solcellsanläggning

Överskottsenergin som produceras kommer att lagras i batterier för att bland annat användas för laddning av eldrivna fordon. Foto: DSV

DSV installerar nu en enorm solcellsanläggning på sitt nya logistikcenter i Landskrona. Detta är en del av DSVs hållbarhetsmål om nettonoll i CO2-utsläpp till år 2050.

Denna anläggning kommer att driva centret med förnybar energi och möjliggöra laddning av elfordon och lastbilar på plats. Överskott av energi lagras i batterier för framtida användning, och eventuellt överskott kommer att matas in i det lokala elnätet.

”Att montera solceller på vårt logistikcenter i Landskrona är ett steg i riktningen att nå DSVs mål om nettonoll i CO2-utsläpp till år 2050. På det här sättet kan vi bidra till att förnybar el produceras och dedikerat arbeta för att minska utsläppen inom de områden vi kan påverka” säger Izabella Arwidson, Sustainability Manager, DSV.

Solcellerna börjar monteras i maj 2024 och driftsättas under februari 2025. De kommer att placeras på taket och ge en effekt på 14 MwP. Solcellerna är levererade av Briongruppen. TAB Byggproduktion installerar och driftsätter dem.