SLP förvärvar byggrätt till logistikfastighet i Jönköping

Stigamo 1:66 uppgår till cirka 38 500 kvm. FOTO: SLP

SLP har förvärvat och tagit över ägandet av en logistikfastighet vid namn Stigamo 1:66, belägen i norra Stigamo.

Markområdet sträcker sig över ungefär 38 500 kvadratmeter och fastigheten har redan en färdigställd detaljplan som tillåter en användningsgrad på cirka 60 procent, vilket innebär att det finns potential för nybyggnation av ungefär 23 000 kvadratmeter. Det är värt att notera att SLP även äger den intilliggande fastigheten Stigamo 1:47.

Detta är första gången vi förvärvar en separat byggrätt. Jönköping är ett expansivt logistiknav som rankas som ett av de bästa i Sverige då 80 procent av Sveriges befolkning nås inom en radie av 40 mil. Dessutom ligger fastigheten i strategiskt bästa logistikläge och det finns ett stort intresse för nybyggnation från både våra befintliga och nya hyresgäster”, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

Marken är byggklar och är en av de sista oexploaterade tomterna i det färdigutvecklade logistikområdet. SLP har sedan tidigare fem logistikfastigheter i Jönköpingsregionen.

Fastigheten förvärvas genom en bolagsaffär till ett överenskommet fastighetsvärde om ca 34 mkr. Säljare är Nivika Fastigheter AB. Transaktionen finansieras med egna medel.