Volvo bygger ny fabrik för tillverkning av tunga lastbilar i Mexiko

Volvokoncernen ökar produktionskapaciteten för tunga lastbilar i Nordamerika. Foto: Volvo

Volvokoncernen har tillkännagivit koncernens planer på att uppföra en ny fabrik i Mexiko för tillverkning av tunga lastbilar. Syftet är att komplettera koncernens produktionsanläggningar i USA.

Den nya anläggningen förväntas bidra till ökad kapacitet för att stödja tillväxtplanerna för Volvo Lastvagnar och Mack Trucks på den nordamerikanska marknaden, samt stödja Macks lastbilsförsäljning i Mexiko och Latinamerika. Planen är att fabriken ska vara operativ år 2026.

Trots etableringen av den nya anläggningen i Mexiko kommer Macks Lehigh Valley Operations-fabrik i Pennsylvania (LVO) och Volvos New River Valley-fabrik i Virginia (NRV) fortsätta att vara huvudproduktionsanläggningarna för tunga lastbilar i Nordamerika. Koncernen har gjort betydande investeringar på över 73 miljoner USD (cirka 768 miljoner SEK) under de senaste fem åren för att utveckla och uppgradera LVO, och för närvarande pågår ytterligare investeringar på 80 miljoner USD (cirka 843 miljoner SEK) för att förbereda för framtida produktion. NRV-fabriken genomgår för närvarande en sexårig utbyggnad och uppgradering till ett värde av 400 miljoner USD (cirka 4,2 miljarder SEK) för att möjliggöra produktion av den nya Volvo VNL-modellen.

Den nya fabriken kommer att täcka en yta på cirka 1,7 miljoner kvadratmeter och kommer att fokusera på tillverkning av tunga konventionella fordon för varumärkena Volvo och Mack. Det kommer att vara en komplett monteringsanläggning för konventionella fordon, inklusive karosstillverkning och lackering.