2 000 fler yrkesutbildningsplatser föreslås

Förslaget ska råda bot på bristen på utbildade personer inom många yrken, exempelvis yrkesförare. Foto: Wikimedia Commons

För att motverka arbetslöshet och kompetensbrist föreslår regeringen i vårändringsbudgeten att 130 miljoner kronor tillförs och 20 miljoner kronor omfördelas för att möjliggöra upp till 15 000 sommarjobb för ungdomar och att 167 miljoner kronor tillförs för 2 000 fler utbildningsplatser på regionalt yrkesvux. 

Lågkonjunkturen innebär en ändrad arbetsmarknad. Vuxna som saknar rätt utbildning behöver därför ökad tillgång till yrkesutbildning för att snabbt komma i arbete. Behovet av personer med en yrkesutbildning på gymnasial nivå är mycket stort och många branscher har svårt att hitta arbetskraft med rätt utbildning och kompetens. Regeringen föreslår därför att 167 miljoner kronor tillförs, inklusive kostnader för studiemedel, för att förstärka den regionala yrkesinriktade utbildningen på gymnasial nivå inom kommunal vuxenutbildning. Förslaget innebär motsvarande 2 000 fler helårsplatser inom regionalt yrkesvux för 2024.

– Det råder brist på utbildade personer inom många yrken, bland annat industritekniker, elektriker, undersköterska, kock och yrkesförare. Samtidigt har antalet sökande till kommunernas yrkesutbildningar ökat under senare år. Därför ser vi nu till att öka antalet platser, säger utbildningsminister Mats Persson.

– Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och vi ser nu att arbetslösheten stiger, inte minst bland unga som kanske står inför att kunna ta sitt allra första jobb. Samarbetspartierna tar nu ytterligare steg för att skapa fler vägar till jobb och omställning för att de som förlorat jobbet snabbt ska komma i arbete igen. Att fler jobbar och bidrar till samhället är en grundpelare i att bygga ett starkare Sverige, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Källa: Regeringskansliet