Börsras för elbilsaktier – miljardförluster för investerare

Illustration av BYD:s senaste el-bussmodell. Bild: BYD

Efter en period av stark tillväxt har elbilssektorn drabbats hårt av börsfall. Företag som Tesla, Rivian och BYD har sett sina aktievärden sjunka dramatiskt, vilket resulterat i nästan en biljon dollar i förlorat marknadsvärde sedan toppen under 2021.

Enligt tyska Handelsblatt har de tio största amerikanska elbilstillverkarna, inklusive Tesla och Rivian, tappat nästan två tredjedelar av sitt sammantagna marknadsvärde, från 1,5 biljoner dollar till under 600 miljarder. När även kinesiska aktörer som BYD räknas med, når förlusterna astronomiska nivåer.

Tvivel på fantasivärderingar

Analytiker ifrågasätter om sektorn någonsin kommer återhämta sig till tidigare värderingsnivåer. Pal Skirta från Metzler Bank uttrycker tvivel på att de tidigare fantasivärderingarna kan uppnås igen, medan Olaf Stotz vid Frankfurt School of Finance & Management beskriver situationen som ett klassiskt exempel på en psykologiskt driven bubbla.

Betydande förluster

Trots strängare utsläppskrav och generösa subventioner har inte kursfallet kunnat hejdas. Investerare som hoppades på snabba vinster under hypen står nu inför betydande förluster. Denna utveckling belyser riskerna med investeringar i sektorer där värderingarna kan sväva iväg från de underliggande fundamentet.

Källor: Handelsblatt & Frankfurt School of Finance & Management